GiveBack

I boken min snakker jeg om kanskje den verste effekten egoet vårt kan ha på oss mennesker, nemlig at vi i svært høy grad ofte er fullstendig likegyldige overfor andre menneskers eller dyrs lidelser. Vi kan til og med sette det å overse lidelse inn i et system. Egoet i oss saboterer rett og slett veldedighet. Egoet vårt hindrer oss i stor grad å hjelpe andre i nød fordi det har lyktes i å overbevise deg om at disse menneskene er ute etter å lure deg eller er skyld i sin situasjon selv. Eller hvis det gjelder dyr; det er bare sånn det er. Men det trenger ikke være slik lengre, vi kan sammen endre dette.

Jeg vil dele en drøm jeg har, med dere. Jeg ønsker å starte en veldedig organisasjon som baserer seg på et nettverk av medmennesker som gir av sin kjærlighet, tid og kompetanse – men ikke nødvendigvis sine penger.

Prosjektet mitt heter GiveBack og lanseres høsten 2016. Dette skal være et sted der du velger selv hva du vil bidra med. Du kan bidra med klesvask, advokathjelp, frisørtime, økonomisk rådgivning, coaching, matlaging, leksehjelp, besøk, høytlesning eller rett og slett å stelle i stand en barnebursdag eller en romantisk date. Jeg ønsker å samarbeide med forskjellige hjelpeorganisasjoner i nærmiljøet og vil selv stå for all administrasjon gratis. Hvem som helst står fritt til å kopiere konseptet og etablere det i sitt eget nærmiljø. Alle som deltar i dette inspirerende nettverket, bestemmer selv hvor mye av tiden sin de vil bidra med. Har du en time i måneden til overs for andre? En time i uka? Og fordi vi vil møtes ansikt til ansikt, vil vi alle kunne se hvilken forskjell den enkeltes bidrag vil kunne bety for et medmenneske eller en familie. Jeg kjenner ren lykkefølelse i magen når jeg tenker på dette. Blir du med?

Ta kontakt med oss på.

“Ingen handling av godhet, uansett hvor liten-er noensinne bortkastet .”

– Æsop

I

GiveBack ble satt i gang av Elisabeth Trædal som i 2016 debuterte som forfatter med boken «Min reise videre-vilje til endring».

I denne boken snakker Trædal om kanskje den verste effekten egoet vårt kan ha på oss mennesker, nemlig at vi i svært høy grad ofte er fullstendig likegyldige overfor andre menneskers eller dyrs lidelser. Vi kan til og med sette det å overse lidelse inn i et system.

Egoet i oss saboterer rett og slett veldedighet. Egoet vårt hindrer oss i stor grad å hjelpe andre i nød fordi det har lyktes i å overbevise deg om at disse menneskene er ute etter å lure deg eller er skyld i sin situasjon selv. Eller hvis det gjelder dyr;det er bare sånn det er. Men det trenger ikke være slik lengre, vi kan sammen gjøre noe for å endre dette.

Elisabeth Trædal deler en drøm i boken sin. Hun drømmer om å starte en veldedig organisasjon som baserer seg på et nettverk av medmennesker som gir av sin kjærlighet, tid og kompetanse – men ikke nødvendigvis sine penger. Prosjektet heter GiveBack.

Dette skal være et sted der du velger selv hva du vil bidra med. Du kan bidra med klesvask, advokathjelp, frisørtime, økonomisk rådgivning, coaching, matlaging, leksehjelp, besøk, høytlesning eller rett og slett å stelle i stand en barnebursdag eller en romantisk date. Hva kan du bidra med?

GiveBack ønsker å samarbeide med forskjellige hjelpeorganisasjoner i nærmiljøet og Elisabeth Trædal sammen med nære medarbeidere vil stå for all administrasjon gratis. Hvem som helst står fritt til å kopiere konseptet og etablere det i sitt eget nærmiljø. Alle som deltar i dette inspirerende nettverket, bestemmer selv hvor mye av tiden sin de vil bidra med. Har du en time i måneden til overs for andre? En time i uka?

Og fordi vi vil møtes ansikt til ansikt, vil vi alle kunne se hvilken forskjell den enkeltes bidrag vil kunne bety for et medmenneske eller en familie. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen.

Blir du med? Ta kontakt med oss.

I

GiveBack was founded by Elisabeth Trædal who published her first book “Looking ahead-the will to change” in 2016.
In this book Trædal discuss possibly the worst effect our ego has on us – namely that we are more often than not completely indifferent towards other people and living creatures’ suffering. We are even able to systematically ignore suffering, as the ego in us sabotages simple charity and empathy.

Our ego prevents us from helping those less fortunate than us because it convinces us that they are dangerous or facilitate their own situations. The truth is it doesn’t have to be this way – we can all make a big difference.

Elisabeth Trædal shares a dream in her book. She wants to establish a charity that relies on a network of people that give of their time and skills instead of money. This project is named GiveBack.

GiveBack will be a community of people who have the choice what they would like to contribute. Things such as laundry, legal aid, hairdressing, financial advice, coaching, cooking, homework, visiting, reading aloud, or simply facilitating a romantic date or a child’s birthday party. What would you like to do?

The aim is to work together with various charities in our immediate area, and Elisabeth Trædal together with colleagues will contribute by doing all administration for free. We welcome anyone to copy the concept and implement it in their immediate communities. Everyone who participates in this inspiring network chooses how much time they want to contribute. Do you have one hour per month to spare for others? One hour per week?

Because you meet your beneficiary in person, you will see the difference your time will make to their lives first hand. We can`t help everyone, but we can for sure make a difference for some.

Are you in? Please contact us.

Boken kan bestilles her / You can order the book here: www.arnebergforlag.no

Røde Kors

Røde Kors baserer seg hovedsakelig på frivillige og er en fantastisk organisasjon som hjelper mennesker over hele verden. Som frivillig i Røde Kors kan du bidra med aktiviteter som:

 • Leksehjelp
 • Besøk i fengelset
 • Ferie for alle
 • Nettverk etter soning
 • Hjelpekorpset
 • Norsktrening
 • Besøksvenn gamlehjem/sykehjem
 • Flyktningguiden
 • Kvinnecafe
 • Beredskapsvakt

For aktivitetene over må du som frivillig ta 2-3 kurs i regi av Røde Kors. Dette er gratis og gir deg den opplæring og kompetanse du trenger for å gi den hjelpen av god kvalitet som Røde Kors er kjent for. Organisasjonen ønsker også at frivillige er medlemmer av Røde Kors, dette koster deg 300 kr pr år.

Røde Kors trenger frivillige! For å melde din interesse eller få mer informasjon om aktivitetene nevnt her, besøk dem på www.rodekors.no

Lucas organisasjonen

En frivillig dyrevernorganisasjon som jobber for å redde og omplassere dyr som trenger det. Et av hovedmålene deres er å bidra til å minimere bestanden av hjemløse katter i Rogaland. Mottoet deres er «Alle dyr skal ha det godt». Dette er en flott organisasjon som jobber hardt for å gi dyrene et verdig liv og de trenger frivillige for å få dette til. Hos Lucas organisasjonen kan du hjelpe til med følgende:

 • adoptere dyr
 • virtuell adopsjon
 • være fosterhjem
 • de trenger frivillige til stell, kos og sosialisering av dyrene

For mer informasjon om Lucas organisasjonen se www.lucasorganisasjonen.no eller ta kontakt med dem på Facebook: Lucas organisasjonen

Jorma Bailey

The logo and website was designed by Jorma Bailey, graphic designer and marketer. With honor I have been granted the chance to take part in this great project.

“If you want something give it” – Deepak Chopra

www.jormabailey.com

HJELP OSS Å HJELPE ROGALAND

Hjelp oss å hjelpe er en nøytral non profitt frivillighets organisasjon som jobber målrettet mot flere grupper i samfunnet som har en utfordrende hverdag. Spesielt setter de fokus på fattigdomsproblemene i Norge. Gruppene de har fokus på er aleneforsørgere med liten inntekt, rusmisbrukere, studenter, eldre mennesker, innvandrere/asylsøkere mm.

Deres motto er “Vi hjelper alle og ekskluderer ingen” og nettopp dette er viktig i deres arbeid. Hos dem er alle like velkommen og de har ingen terskel for hjelpen de tilbyr. Med andre ord : Medmenneskelighet i fokus.

Hjelp oss å hjelpe Rogaland satser på gjenbruk og sparer derfor miljøet samtidig som de hjelper mennesker med behov.

Ønsker du å hjelpe? Hjelp oss å hjelpe trenger stadig vekk (og året rundt): Klær i alle størrelse, mat, leker, møbler, hygieneartikler, kjøkkenting, julegaver / bursdagsgaver osv.

Har du andre ting som du tror kan være av interesse for dem eller ønsker å være med som frivillig? Ta kontakt:)

Hele virksomheten deres skjer gjennom deres Facebook side, så søk dem opp å bidra til å spre glede via denne eksepsjonelle og inspirerende organisasjonen.

www.hjelpossrogaland.com

Siw Strand

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Trenger du noen å snakke med?

Gestaltterapi er en metode som hjelper deg og verdsette deg selv som du er. Når du får støtte til å akseptere deg selv som du er, vil du også lettere se dine egne ressurser og muligheter.

I Gestaltterapi tror vi at forandring kan skje når vi aksepterer det som er. Gjennom terapien legges det vekt på at du blir bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at du kan bli bedre kjent med deg selv og se ulike valgmuligheter.

Jeg er spesielt opptatt av at du skal føle deg trygg og sett av meg. Jeg tar imot deg som du er og har respekt for deg. I møte med meg skal du kjenne deg trygg og respektert.

Jeg er også utdannet Sosionom og har bred og lang erfaring i arbeid med mennesker. Jeg kan tilby samtaleterapi ut fra ditt behov.

Jeg tar imot klienter fra 18 år og oppover.